ניתוח כתף – סוגי ניתוחי כתף המבוצעים ע"י ד"ר רשף:

ניתוח ארטרוסקופיית כתף
ארטרוסקופיה של הכתף
ניתוח לתיקון SLAP
תיקון לברום עליון SLAP
ניתוח לתיקון קרע בלברום
תיקון לברום תחתון BANKART
מבט על מפרק ה ACJ
אקרומיופלסטי ותפירת מפרק ACJ
רנטגן כתף לטרז'ה
תיקון אי יציבות גרמי LATARJET
תפירת השרוול המסובב - RC
תיקון קרע קטן בגידי שרוול מסובב RC
תפירת השרוול המסובב - RC
תיקון קרע גדול בגידי שרוול מסובב RC
השתלת בלון בניתוח
השתלת בלון
כתף וזרוע - בייספס טנודזיס
תיקון גיד בייספס מקורב - טנודזיס LHB
החלפת מפרק כתף - מלאה - הפוכה
החלפת מפרק מלאה הפוכה
ניתוח החלפת מפרק כתף מלאה
החלפת מפרק כתף מלאה/חלקית
תיקון שבר בראש הזרוע
תיקון שבר (סגור או פתוח) בראש הזרוע
צילום רנטגן שבר קלויקולה
שחזור וקיבוע שבר (סגור או פתוח) קלביקולה

ניתוח מרפק – סוגי ניתוחים המבוצעים ע"י מנתח מרפק

ארטרוסקופיית במרפק
ארטרוסקופיה של המרפק
מרפק טניסאים
מרפק טניסאים
כתף וזרוע - בייספס טנודזיס
תיקון גיד בייספס מרוחק - טנודזיס
צילום רנטגן של שבר במרפק הומרוס בייספס
שחזור וקיבוע שבר (סגור או פתוח) הומרוס פרוקסימאלי